Thân là gái mại dâm ấy vậy mà khinh thường người khác ra mặt, rồi quả báo cũng đến với Hikari Kisaki. Hãy cùng dõi theo những tình tiết có trong phim Nàng cave kiêu kì bị thằng hàng xóm tống tình để hiểu câu chuyện nhé.